Δρόμος της Λάρισας

Ρήκας Γεώργιος (1908-)

Στο έργο αυτό εικονίζεται μια γαλήνια άποψη ενός δρόμου στη Λάρισα. Στον κεντρικό άξονα της εικόνας αναπτύσσεται με τονισμένο προοπτικό σχέδιο ένα στενό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες