Γυμνό

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Το γυμνό αυτό εικονίζεται έως το ύψος της μέσης με τα χέρια ανασηκωμένα πάνω από το κεφάλι, μέσα σε ένα επίπεδο και ασαφές φόντο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες