Μάνα ξαπλωμένη με παιδιά

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στην εικόνα αυτή παριστάνεται αριστερά μια γυναικεία μορφή, μια μητέρα, που είναι ανακεκλιμένη και κρατά στα χέρια της το παιδί της. Δεξιά, στον ίδιο οριζόντιο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες