Κίσαβος από τον σιδηροδρομικό σταθμό

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Απεικόνιση της πεδιάδας ενώ στο φόντο κυριαρχεί ο Κίσσαβος. Αριστερά βρίσκονται κτίσματα, όπως και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Ένα μονοπάτι διασχίζει διαγώνια το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες