Κάρο στο λιμάνι

Κρυστάλλης Ανδρέας (1911-1951)

Το έργο «Κάρο στο λιμάνι» κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ έμφαση δίνεται στην παρουσία ενός κάρου στην προβλήτα του λιμανιού. Το κεντρικό θέμα αποδίδεται με πιο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες