Παραλία με βράχια

Λούστας Κώστας (1933-)

Το έργο με τίτλο «Παραλία με βράχια», αποτελεί μία τοπιογραφία που διαφέρει σημαντικά από την άλλη της Συλλογής Κατσίγρα. Εδώ τα χρώματα είναι πιο περιορισμένα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες