Χειρουργοί 1

Αργυρίου Κώστας (1900-1984)

Η Συλλογή Κατσίγρα διαθέτει δύο σχέδιά του με πανομοιότυπο θέμα. Απεικονίζεται μία ομάδα χειρουργών την ώρα της δύσκολης εργασίας τους. Πολύ πιθανόν τα σχέδια...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες