Δύο πρόσωπα κοριτσιών

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Τα κεφάλια δυο κοριτσιών εικονίζονται σε κατατομή και αναπτύσσονται μνημειακά, καθώς αποτελούνται από πλατιές φόρμες, που καταλαμβάνουν όλο τον εικονιστικό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες