Σκοπευτήριο

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Το συγκεκριμένο έργο απεικονίζει μια ομάδα νέων που έχουν συγκεντρωθεί για να διασκεδάσουν σε κάποιο σκοπευτήριο, όπως αυτά που συναντά κανείς στα λαϊκά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες