Κίσαβος

Ξένος Νικόλαος (1908-1983)

Ο λεπτός κορμός ενός γυμνού δέντρου στο πρώτο επίπεδο του πίνακα διαγράφεται με τα κοντά κλαδιά του καθαρά, χάρη στη σχετική χρωματική ομοιογένεια που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες