Λυράρης

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στη συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζεται η φιγούρα ενός λυράρη. Πρόκειται για μια μετωπική και καθιστή μορφή, που κοιτάζει το θεατή. Τα χέρια τoυ τοποθετούνται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες