Γυμνός άγγελος

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

O άγγελος αποδίδεται εδώ ως μια γυμνή γυναίκα σε μετωπική στάση και προβάλλεται πάνω σε ένα επίπεδο και απροσδιόριστο φόντο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες