Ζευγάρι

Αρχιγένης

Στοιχεία για τη ζωή και το έργο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολη ούτε η χρονολόγηση του έργου του, ούτε η ένταξή του σε ένα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες