Τοπίο στη θάλασσα

Μπέρτσα-Δανιηλίδη Ερασμία (1900-1956)

Ένας μικρός οικισμός στην άκρη της θάλασσας είναι το θέμα μιας ελεύθερα αποδοσμένης τοπιογραφικής σύνθεσης. Ο οικισμός απεικονίζεται στο κέντρο του ζωγραφικόυ...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες