Συνάθροιση

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει τη συγκέντρωση μιας πολυπρόσωπης ομάδας. Πρόκειται ίσως για εργάτες που συζητούν έντονα για κάποιο θέμα. Το κυκλικό σύμπλεγμα που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες