Κορίτσι κάτω από την μπανιανιά

Σταθοπούλου Λέλα (1900-1991)

Το θέμα του έργου, παρμένο μέσα από την καθημερινή ζωή, μάλλον φαίνεται να μην παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, θα μπορούσε να θεωρηθεί έως και απλoϊκό. Ο ίδιος ο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες