Πλαταμώνας

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Από αριστερά ένας ορεινός όγκος κατεβαίνει προς την παραλία και δεξιά διαγράφεται κολπίσκος. Στην αμμουδιά φαίνονται δύο βάρκες και μία σειρά από σπίτια και...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες