Άγιος Γεώργιος στα σκαλάκια

Φαεινός

Ο ζωγράφος εμφανίζει αποσπασματικά ένα τυπικό τοπίο κάποιου ελληνικού χωριού. Ωστόσο δεν παραλείπει την πιο χαρακτηριστική εκδοχή του: την ανηφοριά με το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες