Βάζα στο παράθυρο

Μανούση Ιωάννα (Τζένη) (1897-1976)

Μπροστά από μια μακριά κουρτίνα, που αφήνει ακάλυπτο μικρό μέρος ενός παραθύρου, τοποθετείται διαγώνια μια επιτραπέζια σύνθεση αντικειμένων. Κυριαρχεί μεταξύ...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες