Μοναστήρι 1

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Απεικονίζεται με λιτές γραμμές χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες σύνολο κτισμάτων μοναστηριού πάνω σε βράχους.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες