Ευαγγελισμός (Γυμνά)

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Ο Ευαγγελισμός είναι ένα από τα θρησκευτικά θέματα που απασχόλησαν το Σικελιώτη. Στο πλαίσιο της συνηθισμένης τακτικής του που καταργεί τους τύπους της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες