Νεκρή φύση

Μοσχίδης Παύλος (1927-2004)

Το χαρακτικό εικονίζει τραπέζι με φρούτα. Το τραπέζι δεν διακρίνεται διότι καλύπτεται από τραπεζομάντιλο που έχει πάρει το σχήμα του. Πάνω στο τραπεζομάντιλο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες