Καθιστός άγγελος

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Ένας Άγγελος παριστάνεται καθιστός στο κέντρο της εικόνας. Στην ουσία πρόκειται για ένα από τα γυναικεία γυμνά του καλλιτέχνη. Ο κορμός της μορφής στρέφεται σε...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες