Μυστικός Δείπνος

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Στην εικόνα αυτή η σκηνή του Μυστικού Δείπνου έχει μεταφερθεί στη σύγχρονη καθημερινότητα. Επτά φιγούρες που θα μπορούσαν να είναι εργάτες ή αγρότες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες