Τοπίο με εκκλησάκι

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Η βλάστηση δημιουργεί ένα ημικύκλιο που πλαισιώνει και παράλληλα αναδεικνύει τη μικρή εκκλησία που βρίσκεται δεξιά. Πιο πίσω ορθώνεται μικρός ορεινός όγκος. Το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες