Νεκρή φύση

Τσαπράζης Ζήσης (1911-1975)

Εικονίζονται κυδώνια, ρόδια και μήλα μέσα σε κρυστάλλινη φρουτιέρα και σε πιάτο. Σε δεύτερο επίπεδο, στην άνω αριστερή γωνία του πίνακα φαίνεται αποσπασματικά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες