Μελέτη

Γύζης Νικόλαος (1842-1901)

Μέσα σε δωμάτιο πιθανόν το μαγειριό του σπιτιού, όπως προδίδει το τηγάνι που βρίσκεται στο βάθος πάνω σε φωτια, απεικονίζεται μία ανδρική μορφή. Ο άντρας είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες