Ο καλός βοσκός

Μπισκίνης Δημήτριος (1891-1947)

Ο πίνακας εικονίζει ένα θρησκευτικό θέμα όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, από τον τίτλο. Σε πρώτο επίπεδο, εικονίζεται ο Χριστός με φωτοστέφανο ως βοσκός που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες