Σουλιώτισσες

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Θέμα του συγκεκριμένου έργου είναι οι Σουλιώτισσες, τη στιγμή που σύμφωνα με την παράδοση πέφτουν από το βράχο του Ζαλόγγου στο γκρεμό για να μη συλληθφούν από...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες