Προσωπογραφία Κωνσταντίνου Μ. Μελά

Λύτρας Νικηφόρος (1832-1904)

Η προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μ. Μελά αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης της Λάρισας. Το μικρό αγόρι που εικονίζεται προερχόταν...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες