Ελιές

Τάσσος Α. (1914-1985)

Έργο που εικονίζει ελαιώνα. Στο κέντρο του έργου δεσπόζει μόνη της μια ελιά ενώ στο βάθος εικονίζονται οι υπόλοιπες. Ο κορμός της είναι χοντρός και ροζιασμένος...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες