Η δόξα νικάει το θάνατο

Γύζης Νικόλαος (1842-1901)

Σε αυτό το συμβολιστικό έργο, ο Γύζης απεικονίζει τη μάχη της Δόξας με το Θάνατο. Η Δόξα απεικονίζεται σαν νεαρή κοπέλα πάνω σε λιοντάρι. Στο αριστερό της χέρι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες