Γυναίκα στο τσικρίκι

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

H εικόνα αυτή παρουσιάζει δυο όρθιες γυναίκες που γνέθουν στο τσικρίκι, ένα είδος διπλής ρόκας με ξύλινη ρόδα. Η μεγαλύτερη σε ηλικία φιγούρα στο κέντρο τεντώνει...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες