Επιτάφιος

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Ο Επιτάφιος Θρήνος, ένα από τα θρησκευτικά θέματα που απασχόλησαν το Σικελιώτη, έχει τοποθετηθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα με πρωταγωνιστές καθημερινούς...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες