Γυναίκες και παιδιά

Ξυδιάς – Τυπάλδος Νικόλαος (1828-1909)

Στο εσωτερικό ενός δωματίου, βρίσκονται γυναικείες μορφές. Στα δεξιά εικονίζεται μια όρθια μορφή που κρατάει ξύλινο κοντάρι και μια καθιστή που κρατάει λευκό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες