Καρνάγιο

Κανάς Αντώνης (1915-1995)

Στο έργο αυτό, το θέμα της ξύλινης βάρκας, η οποία είναι τραβηγμένη στην αμμουδιά για επισκευή, συνιστά το κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης. Η φωτεινή χρωματική...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες