Ξύλινο γεφυράκι

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Η συμμετρία της σύνθεσης αυτής, όπου το κυρίως θέμα της πρόχειρης ξύλινης γέφυρας χωρίζει σχεδόν στη μέση την επιφάνεια του εργου, βρίσκεται στον αντίποδα της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες