Στην εξοχή

Στρατηγός Γεώργιος (1876-1944)

Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, με αριστοκρατική ενδυμασία εποχής, συνομιλούν στο ύπαιθρο καθισμένοι καταγής, στις παρυφές ενός χαμηλού λόφου. Ο λόφος που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες