Σπίτια

Σικελιώτης Γιώργος (1917-1984)

Σε αυτό το έργο εικονίζεται άποψη γειτονιάς σε χωριό με λιτό και αφαιρετικό τρόπο. Με λεπτές και γρήγορες γραμμές αποδίδονται σπίτια και σοκάκια.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες