Το μαϊστραλάκι

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Όπως το δημοτικό τραγούδι «Της ξενιτειάς» (Αρ. Καταλόγου 49) και το «Φύσα μαϊστραλάκι μου» αντλεί το θέμα του από τη ζωή των ναυτικών. Και τα δύο απεικονίζουν την...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες