Κήπος

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Δύο μεγάλοι κορμοί δέντρων, στο πρώτο επίπεδο και στο βάθος, αποτελούν τις διακριτές εστίες της ανθρώπινης δραστηριότητας σε ένα σχεδόν φασματικό υπαίθριο χώρο....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες