Ο πλάτανος της Κηφισιάς

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Σε πρώτο επίπεδο εικονίζεται ένα άνοιγμα που οδηγεί στο βάθος του πίνακα. Στα δεξιά εικονίζεται ένας πλάτανος και στα αριστερά κτήρια. Το κεντρικό κτήριο που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες