Η κρίση του Πάρη

Λεμπέσης Πολυχρόνης (1848-1913)

«Η κρίση του Πάρη», έργο που ο Ιακωβίδης επεξεργάστηκε σε τέσσερις παραλλαγές, πιθανότατα φιλοτεχνήθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 1880, κατά τη διάρκεια δηλαδή...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες