Λεύκες

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο έργο αυτό τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά της τεχνικής του Γιολδάση όπως η έντεχνη, σχεδόν γεωμετρικά δομημένη σύνθεση και η ανοιχτόχρωμη παλέτα, είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες