Ρεβενιά

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Μία ακόμα άποψη της αγαπημένης του θεσσαλικής πεδιάδας αποτυπώνει και στην περίπτωση αυτή ο ζωγράφος. Το δέντρο του πρώτου επιπέδου εισάγει αβίαστα τον θεατή...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες