Γέφυρα στο Σηκουάνα

Γουναρόπουλος Γιώργος (1889-1977)

Το έργο αυτό, όπως άλλωστε και ο τίτλος του φανερώνει, φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Η πλήρης αφομοίωση και η προσωπική αξιοποίηση των...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες