Θαλασσογραφία

Προσαλέντης Αιμίλιος (1859-1926)

Στο μέσο μιας έντονα τρικυμισμένης θάλασσας, ταλαντεύονται δύο ιστιοφόρα με τα πανιά τους ανοιγμένα. Τα δύο αυτά ιστιοφόρα βρίσκονται σε κάθετους μεταξύ τους...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες