Νεκρή φύση

Οικονόμου Ιωάννης (1860-1931)

Θέμα ακαδημαϊκό και ιδιαίτερα αγαπητό για μελέτη η νεκρή φύση ήταν συχνό θέμα παραγγελίας στους ζωγράφους Στον πίνακα αυτό πάνω σε ένα τραπέζι καλυμμένο με...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες