Υμηττός

Λύτρας Νικόλαος (1883-1927)

Το έργο με τίτλο «Υμηττός» κινείται μέσα στο ίδιο πλαίσιο με το έργο «Φάληρο ή Τοπίο στην Αττική» (Αρ. Καταλόγου 304). Πρόκειται για δύο ορεινά τοπία. Και στα δύο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες