Πηνελόπη

Peiffer

Παριστάνεται γυναικεία μορφή καθισμένη σε κλισμό. Είναι σε στάση χαλάρωσης με το αριστερό της πόδι πάνω στο δεξί. Φοράει ιμάτιο και χιτώνα που στο κάτω μέρος...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες